Wniosek o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma rekompensować podwyżki cen gazu i energii. Szacuje się, że z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać 50% krajowych gospodarstw domowych. Łączna kwota wsparcia wynosi 4,7 mld złotych. Aby dodatek został wypłacony w dwóch równych ratach, wniosek trzeba złożyć do końca stycznia 2022 r. Ostatnim terminem na złożenie wniosku jest koniec października.

 

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 

Dodatek osłonowy w gospodarstwie jednoosobowym przysługuje osobie, której przeciętny miesięczny dochód w roku 2020 nie przekroczył 2100 zł. Gospodarstwa wieloosobowe mogą skorzystać z dodatku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. Dodatek otrzymać mogą również rodziny o dochodach powyżej 1500 zł na osobę, ale będzie on obniżony o kwotę, która przekracza przeciętny miesięczny dochód, czyli zastosowanie ma  tzw. zasada złotówka za złotówkę. Najmniejsza kwota dopłaty w ramach dodatku osłonowego w takim wypadku wynosi 20 zł. Niższe kwoty nie będą wypłacane.

 

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego

 

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od liczby osób w danym gospodarstwie domowym:

 

-   dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł dopłata  - 400 zł/500 zł

  • dla gospodarstw 2-3 osobowych przy dochodach 1500 zł na osobę -  600 zł/750 zł
  • dla gospodarstw 4-5 os. przy dochodach do 1500 zł na osobę  - 850 zł/1062,50 zł
  • dla gospodarstw 6+ os. przy dochodach do 1500 zł na os. - 1150 zł/1437,50 zł.

 

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej kwocie, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

 

Gdzie można znaleźć wzór wniosku o dodatek osłonowy?

 

Pobranie formularza jest możliwe z witryny internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania.

Formularz liczy 10 stron. W tym samym miejscu znajduje się plik, który zawiera szczegółowe instrukcje wypełnienia formularza.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w swoim urzędzie gminy do 31 stycznia 2022 r.  Wypłata nastąpi w dwóch równych ratach. Pierwszej do 31 marca, a drugiej do 2 grudnia. Jeśli ktoś przeoczy pierwszy termin składania wniosków, to wciąż może ubiegać się o dofinansowanie do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tej dacie nie zostaną rozpatrzone.

 

Wypełniony wniosek można złożyć do swojej gminy przez ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, albo po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu zanieść do biura podawczego swojej gminy. W przypadku pytań dodatkowych warto zadzwonić na numer specjalnej infolinii o dodatku osłonowym: 22 369 1444. Pod tym telefonem uzyskamy profesjonalną pomoc w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.