Biblijne imiona dla dzieci

biblia

Wybranie odpowiedniego imienia dla dziecka, to jedno z pierwszych wyzwań, przed którym stają młodzi rodzice. Opcji jest bardzo wiele, ale niezwykle trudno znaleźć odrazu to właściwe, które pasuje do dziecka najbardziej. Imiona biblijne są ponadczasowe, bogate w symbolikę i niosą ze sobą przesłanie oraz jakąś opowieść. Jedni wybierają je kierując się swoją wiarą i tradycją, innych skłaniają do tego okoliczności życia. Biblia od wieków była źródłem inspiracji przy nadawaniu dzieciom imion, a współcześnie biblijne imiona są coraz częściej używane i zyskują na popularności.

 

Imiona dla dziewczynek

Anna - takie imię nosiła matka Dziewicy Maryi, czyli babcia Jezusa. Jest jednym z najpopularniejszych imion na świecie. Przypisuje mu się znaczenie „pełna wdzięku” i „miłościwa”. Prorokini, która podczas ofiarowania Jezusa w świątyni rozpoznała w nim Mesjasza, również nosiła imię Anna.

Elżbieta - znamy ją z kart Biblii jako matkę Jana Chrzciciela i krewną Maryi. Imię to oznacza „Bożą obietnicę”, ale też „boską perfekcję”.

Ewa - z hebrajskiego oznacza oddychanie, inne znaczenie tego imienia to „dająca życie”. Wszyscy znamy historię Adama i Ewy oraz ich wygnania z raju. Ewa była pierwszą kobietą znaną z kart Biblii.

Lea - w Starym Testamencie była żoną Jakuba, matką 6 synów oraz córki. Biblijny archetyp matki. W języku łacińskim imię Lea oznacza lwicę.

Lidia - imię nawiązujące do pierwszej osoby, którą na chrześcijaństwo nawrócił św. Paweł i stała się ona jego uczennicą. Znaczenie jakie ze sobą niesie to „szlachetny rodzaj” i piękno - tak tłumaczono słowo „Ludia” w starożytnym języku greckim.

Magdalena - imię o greckich korzeniach oznaczające kobietę pochodzącą z Magdalii”. Biblijna Magdalena również wywodziła się z Magdalii, nieopodal jeziora Galilejskiego.

Maria - matka Jezusa, źródła podają, że imię to można tłumaczyć jako „ukochana przez Boga” i piękna.

Marta - jest żeńskim odpowiednikiem słowa mistrz. W Biblii była siostrą Łazarza, którego Jezus przywrócił do życia, a ona stała się świadkiem tego cudu.

Sara - z języka hebrajskiego słowo oznaczające księżniczkę. Biblijna Sara była żoną Abrahama i matką Izaaka. Nawet jako wiekowa osoba odznaczała się wielką urodą.

Zuzanna - imię oznaczające lotos lub lilię. W Biblii była cnotliwą żoną Joakima niesłusznie posądzoną o niewierność, która zdołała oddalić oskarżenia i ocalić dobre imię swego męża.

 

Imiona dla chłopców

 

Andrzej - jeden z dwunastu apostołów. Pochodzące z języka greckiego imię oznaczające siłę i męskość. Było szczególnie popularne w czasach średniowiecznych.

Daniel - oznacza Bóg jest moim sędzią. Przypisuje mu się autorstwo biblijnej Księgi Daniela. Był prorokiem w czasach niewoli babilońskiej. Odmówił zaprzestania modlitw do Boga, nawet gdy za karę wrzucono go do jaskini lwa.

Eliasz - imię to oznacza „Bóg mój wielki”. Eliasz był prorokiem, który dostał się do nieba ognistym rydwanem. Jego głównym celem było ocalenie religii przed zepsuciem.

Gabriel - w tradycji hebrajskiej jest posłańcem Boga. To archanioł Gabriel zwiastował Maryi niepokalane poczęcie.

Jan - imię to można tłumaczyć jako „Bóg jest łaskawy” albo „cieszący się boską łaską”. Nosił je Jan Chrzciciel i apostoł Jan Ewangelista.

Mateusz  - oznacza „dar Boga”. Mateuszowi przypisuje się autorstwo jednej z czterech Ewangelii Nowego Testamentu.

Michał - takie imię nosi biblijny archanioł stojący na czele hufców niebieskich. Archanioł Michał miał według tradycji jako pierwszy wystąpić przeciwko Szatanowi z okrzykiem: Któż jak Bóg!

Piotr - w chrześcijańskiej tradycji imię oznaczające skałę, na której Jezus zbudował swój Kościół. Św. Piotr jest uważany za pierwszego papieża.

Rafał - imię pochodzące z języka hebrajskiego i oznaczające „Bóg uzdrawia”. Według tradycji imię archanioła stworzonego przez Boga w pierwszym dniu tworzenia świata. Występuje on w Starym Testamencie w Księdze Tobiasza.

Tomasz - wywodzi się od aramejskiego słowa oznaczającego „bliźniaka”. Tomasz był jednym z apostołów i chrześcijańskim męczennikiem. Musiał dotknąć ran Jezusa, żeby uwierzyć w zmartwychwstanie.